Filc tvrdi

FILC -1000 gr/m2

208 cm širina bale

30 dužnih metara u bali

Naziv
Email
Telefon
Upit